• slide

    Nový oddíl - komunitní zahrada

Volební valná hromada 21.5.2022

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

 

Tělocvičné jednoty Sokol Trnovany

V sobotu 21.5.2022 od 14:00 v budově sokolovny TJ Sokol Trnovany

Valná hromada je volební, a proto žádáme o co největší účast členů.

 

Program jednání valné hromady

1)      Zahájení

2)      Vystoupení hostů

3)      Volba návrhové a mandátové komise

4)      Volba zapisovatele a ověřovatele

5)      Přednesení a schválení programu valné hromady

6)      Kontrola usnesení z valné hromady v roce 2021

7)      Zpráva o činnosti jednoty

8)      Zpráva o činnosti oddílů

9)      Zpráva o hospodaření za roky 2018, 2019, 2020, 2021

10)   Plán rozpočtu na rok 2022

11)   Zpráva kontrolní komise

12)   Rozvaha / diskuse

13)   Návrh a volba členů výboru, starosty, místostarosty a jednatele

14)   Přestávka na občerstvení

15)   Usnesení VH  a schválení

16)   Závěr

Novinky
Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Trnovany 6.5.2023
Setkání českých a ukrajinských rodin navštívil i Mrkvomen
Zobrazit další novinky
Aktuální počasí